Polityka prywatności - Adventure Travel 2021

Adventure Travel
Przejdź do treści
Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH)
I REGULAMIN
 • 1.    Podanie danych osobowych przez Klienta w celu realizacji przez Administratora umowy i wystawienia faktury jest dobrowolne, jednakże nie podanie (usunięcie) danych osobowych uniemożliwia wykonanie umowy (realizacji usługi).
 • 2.    Podanie danych osobowych przez Klienta w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta jest dobrowolne, nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta uniemożliwia założenie, utrzymywanie, korzystanie i obsługę Konta Klienta.
 • 3.    Podanie danych osobowych przez Klienta w celach marketingowych jest dobrowolne.
 • 4.    Podanie danych osobowych przez Klienta w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne.
 • 5.    Administratorem danych osobowych jest Adventure Travel os Śmiałego 34/33 Poznań, mail: tom@adventuretravel.pl
 • 6.    Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) przez Administratora w celu wykonania umowy i wystawienia rachunku lub faktury), a także, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, w celu założenia i korzystania z Konta Klienta, w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 • 7.    Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz Przelewy24 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.
 • 8.    Klient może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także dostępu do treści tych danych i żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania. , Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych (GIODO) lub po wejściu w życie nowelizacji przepisów Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 • 9.    Korzystanie z usług Expert Conicerge polega na przekazaniu zlecenia drogą elektroniczną, na adres mailowy tom@adventuretravel.pl
 • 10.  Klientowi przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług Adventure Travel w terminie w terminie 14 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacje można kierować na adres siedziby Administratora tom@adventuretravel.pl
 • 11.  Administrator obowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania
 • 12. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nieoznaczony od dnia ich przekazania tj. tak długo jak Klient będzie korzystał z usług Administratora.
 • 13.     Po zakończeniu korzystania z usług Administrator, na zasadach określonych w Ustawie, może przetwarzać tylko te spośród danych osobowych, które są:
 • a)     niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
 • b)     niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,
 • c)     niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
 • d)     dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
Wróć do spisu treści